Patient Safety-Systeem

Maakt melding mogelijk van incidenten die hebben plaatsgevonden in de instelling, waardoor een systematische aanpak ontstaat in de onderzoeksfase en zo bijdraagt aan veilige en effectieve hulpverlening door continue verbeterplannen.

Indicatoren voor incidentbeheer en patiëntveiligheid

Met het gebruik van het Epimed Monitor Patient Safety systeem is het mogelijk om vroegtijdige, risicovolle omstandigheden, bijna-ongevallen en ongewenste voorvallen in de zorgprocessen en/of zorglijnen te identificeren en te communiceren. Zo bijdragen aan veilige en effectieve zorg door middel van verbeterplannen.

Helpt om het profiel en de klinische karakterisering van incidenten beter te begrijpen, het onderzoeksproces van het team van de eenheid te optimaliseren, waardoor de kosten worden verlaagd en de patiëntervaring wordt verbeterd.

Belangrijkste kenmerken

Meldingen van incidenten
London Protocol
Email waarschuwingen
Safety Huddle
Uitleg en corrigerende maatregelen
Actieplan 5W2H
Analyseer de route cause van het probleem
Validatie en monitoring

Met de Epimed Monitor Patient
Safety kunt u:

WHO Taxonomie

Het creëren van melding van incidenten in overeenstemming met de taxonomie van de WHO

Vroegtijdige incidenten die zich hebben voorgedaan in de instelling detecteren

Een gekwalificeerde analyse van bijwerkingen toestaan

Preventieve maatregelen bij incidenten nemen

Effectieve communicatie in de fase van incidentbehandeling stimuleren

Middelen in het incidentbeheer optimaliseren

De efficiëntie van patiëntveiligheidscentra verbeteren

Risico-omstandigheid

Bijna-ongevallen

Incidenten zonder schade

Risico met schade (licht, matig, ernstig en dood)

Belangrijkste voordelen

Notificatie

Anoniem het incident melden in een gestructureerde en snelle vorm via verschillende apparaten.

Communicatie

Breng agile en effectieve communicatie tot stand, door middel van waarschuwingen, op basis van meldingen, resulterend in de identificatie en prioritering van kritieke incidenten.

Safety Huddle

De implementatie van een safety huddle om problemen met betrekking tot patiëntveiligheid te voorzien en/of te identificeren en deze aan te pakken door middel van een gezamenlijk opgesteld actieplan.

Individuele Rapporten

Maak een geïndividualiseerd incidentrapport met de klinische informatie van de patiënt, het volledige onderzoeksproces en verbeterplannen.

WHO Taxonomie

Het stimuleert de kennis van teams over de aspecten van een incident in overeenstemming met de incidentconcepten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) door middel van het gestructureerde meldingsformulier.

Incident Analyse

Analyseer de incidenten met behulp van tools zoals de Root Cause Analysis en London Protocol om actieplannen te maken met de tool 5W2H.

Management

Beheer informatie over de incidenten via interactieve dashboards die gekwalificeerde en gepersonaliseerde analyse mogelijk maken met de toepassing van meerdere filters, zoals: type incident, ernst, andere.

Interactieve rapporten en grafieken met exclusieve en innovatieve indicatoren die het mogelijk maken om

Vroegtijdig op te sporen

De tijd tussen het incident en de melding

Vroegtijdig te onderzoeken

De tijd tussen het incident en het onderzoek

Bijdragende factoren

De belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de gebeurtenissen die plaatsvonden in een bepaalde periode

Interventiesterktes

Het aantal sterke, tussenliggende en zwakke acties dat in het actieplan is geclassificeerd.

Openbaarmakingen gedaan

Het aantal openbaarmakingen vanaf het begin van een gebeurtenis

Juridische actie

Percentage rechtszaken na openbaarmaking

Meer dan 200 Klanten gebruiken het systeem en keuren de efficiëntie goed

De Epimed Monitor Patient Safety is het toonaangevende systeem voor incident management wordt gebruikt door ’s werelds meest gerenommeerde ziekenhuizen.

Bekijk hoe het systeem werkt!

De demonstraties duren ongeveer 20 minuten, het is snel!