Educatief materiaal

Hoe evalueer ik de prestaties van mijn ICU?

Waarom de prestaties van mijn ICU evalueren?
Een nuttige en algemeen gebruikte definitie van kwaliteit is vaak gebaseerd op de conceptuele structuur van Donabedian, waarin de meting van de kwaliteit van de gezondheidszorg gerelateerd is aan structuur, proces en uitkomsten. Zo wordt het meten van de opnameduur en het sterftecijfer een fundamenteel onderdeel van de evaluatie van de kwaliteit en de algemene prestaties van de IC, omdat het de
relevante uitkomsten weerspiegelt. Binnen hetzelfde ziekenhuis kunnen zorgvariaties tussen verschillende IC’s worden gemaakt, en de prestaties van één IC kunnen sequentieel worden geëvalueerd om
de vooruitgang in de kwaliteit van de zorg te belichten.

Het uitvoeren van een diagnostiek op mijn IC: Hoe kan ik de prestaties meten?
Sterftecijfers, aangepast op basis van sterftevoorspellingen van prognostische scoringssystemen, worden gebruikt om de prestaties van IC’s te meten en te vergelijken.
Ondanks enkele beperkingen zijn scoringssystemen zoals de SAPS3-score op grote schaal gevalideerd en hebben ze een robuuste kalibratie, waardoor de mortaliteit adequaat kan worden gemeten met een correctie voor het overlijdensrisico, waardoor eerlijke vergelijkingen van de mortaliteit kunnen worden gegarandeerd. Dit kan worden gedaan als een analyse in de tijd in een enkele IC of in vergelijking
met andere IC’s. Indien gecorrigeerd voor het risico, betekent dit dat het minder onderhevig kan zijn aan het effect van variaties in de casusmix. De evaluatie van „op ernst gecorrigeerde sterftecijfers” kan het mogelijk maken veranderingen in de prestaties van een individu op de IC in de loop van de tijd te herkennen, maar ook institutionele tekortkomingen in het klinische uitkomst aan het licht te brengen en doelgebieden voor verbetering aan te wijzen. Scores zoals SAPS3 kunnen dienen als hulpmiddelen om de impact van het nieuwe protocol, wijzigingen in de personeelsnormen, of organisatorische veranderingen te beoordelen als onderdeel van kwaliteits bevorderende initiatieven en verbeteringen.

Hoe moet ik de prestaties van mijn IC meten?

 

Download het bestand om het volledige materiaal te lezen.