Educatief materiaal

Hebt u tijdens uw dag drie minuten tijd om het infectierisico en de complicaties op de ICU te helpen verminderen?

 

Hoe kunt u dit doeltreffend en op een op bewijsmateriaal gebaseerde manier doen?
Verschillende studies hebben aangetoond dat het gebruik van checklists aan het bed de naleving van maatregelen ter voorkoming van ernstige gebeurtenissen, zoals VAP, ICS en DVT, kan verhogen en de duur van kathetergebruik, mechanische beademing en IC-opname kan verminderen. Hoewel er controverses bestaan over het effect ervan op de verlaging van het sterftecijfer, wijzen studies in het algemeen op de voordelen die kostenbesparend zijn en op de patiënt zijn gericht. Het monitoren van pijn, adequate sedatie, delier, en preventie van infectieuze gebeurtenissen zijn fundamentele stappen om informatie te genereren voor de besluitvorming.

Waarom een checklist gebruiken?
In de IC-omgeving worden dagelijks honderden beslissingen genomen, die vaak het proces van het uitvoeren van bepaalde taken onderbreken. Daarom zorgen hulpmiddelen die bepaalde processen systematiseren ervoor dat ze worden uitgevoerd. Monitoring van de realisatie van deze processen met analytics (www.epimedsolutions.com) toont het verschil aan tussen wat we doen en “wat we denken dat we doen”. Een onderzoek van bricnet.org dat plaatsvond in Brazilië heeft aangetoond dat het gebruik van de checklist in 118 IC’s de gebruiksduur van invasieve hulpmiddelen heeft verminderd en het veiligheidsgevoel van het werkteam heeft verbeterd.

Download het bestand om het volledige materiaal te lezen.