Educatief materiaal

Het belang van het inschatten van de verblijfsduur van een patiënt op de ICU

 

Waarom de verblijfsduur op een IC inschatten?
In een scenario waarin de druk toeneemt om de doelmatigheid in de ziekenhuissector te verhogen, is het veilig verkorten van de opnameduur, vooral voor IC-patiënten, een strategie die alom wordt aanbevolen. Om deze strategie goed uit te voeren, is het van essentieel belang de duur van de ziekenhuisopname nauwkeurig in te schatten.

De voordelen van het inschatten van de verblijfsduur op een IC
Wat moet er worden gedaan wanneer de patiënt een aanzienlijk risico heeft op een langdurig verblijf?
Door patiënten met een matig of hoog risico op een langdurig verblijf op de IC vroegtijdig te identificeren, kunnen verschillende maatregelen worden uitgevoerd. Onder hen, benadrukken wij:

 

Download het bestand om het volledige materiaal te lezen.